© Designe By Zol@ 2013 

 

BEMUTATKOZÁS

A "Sugárkankalin" Turisztikai Egyesület kilenc település összefogásával jött létre:
Borsosberény, Dejtár, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Hont, Horpács, Ipolyvece, Nagyoroszi, Patak, Pusztaberki.

Az egyesület általános célja:
A mikrotérség turisztikai fejlesztése, a falusi turizmus terén új piacképes kínálatok kimunkálása, a fejlesztési törekvések összefogása, koordinálása és hatékonyságuk javítása. A mikrotérség jellemző táji, természeti, kulturális és emberi értékeinek, adottságainak kibontakoztatása a térség egységes, sajátos és vonzó arculatának kialakítása.

Az egyesület működési területe:
A kilenc szomszédos település az észak-magyarországi régió legnyugatibb részén, az Ipoly folyó völgyében és a Börzsöny hegység lábánál található.
A mikrotérség mintegy 60 km2 területen fekszik csodálatos természeti környezetben, melynek nagy része a Duna-Ipoly Nemzeti Park védett területei közé esik.
A térség több jelentős látványossággal rendelkezik, közülük a három legismertebb:
Drégelyvár, a Mikszáth kúria, valamint a  Börzsöny és az Ipoly találkozása nyújtotta természeti környezet, Honti Szakadék.
Az idegenforgalom szempontjából minden település rendelkezik történelmi, irodalmi, néprajzi értékek valamelyikével. Célunk, hogy az idelátogatók minél több időt töltsenek el a térségben a kevésbé látogatott értékek megismerésével.

Az egyesület tagsága:

 • települési önkormányzatok
 • a turizmusban érintett vállalkozások
 • falusi vendéglátással foglalkozók
 • non-profit civil szervezetek
 • helyi intézmények
 • helyi lakosok

A turisztikai egyesület feladata:

 • Irányítja és menedzseli a mikrotérség turisztikai stratégiai tervének végrehajtását.
 • A turisztikai marketing munka szervezése
 • A forrásszerző tevékenységek összehangolása
 • Az érdekegyeztetés keretének biztosítása
 • Részvétel a turisztikai fogadókészséget javító falufejlesztés, - szépítési programokban az önkormányzat partnereként.
 • A kínálati fejlesztések összehangolása.
 • A kilenc település lakosságának tájékoztatása az idegenforgalom gazdaságban játszott szerepéről.
 • Kapcsolattartás a mikrotérségen kívüli szakmai és állami szervezetekkel, szervekkel.

Az egyesület eddigi tevékenysége:
Az egyesület megalakulása után kapcsolatba került az Ökotárs Alapítvánnyal, mely szakmai segítséget nyújtott tevékenységünkhöz.
Egyesületünk 5 tagja térítésmentesen részt vehetett egy csehországi tanulmányúton, ahol a helyi civil szervezetek és a térségi szelíd turizmus - vidékfejlesztés lehetőségeit ismerhették meg a Prága - Bécs zöldúton.
2005 decemberében kétnapos szemináriumot szerveztünk, ahol a résztvevők megismerkedtek a nemzetközi zöldút programmal, a zöldutak kialakításával, hatásával az érintett térségben. Francia és cseh példák bemutatásával információkat kaphattak az érdeklődők a nemzetközi zöldutak megvalósításáról. Fontos célja volt, hogy párbeszédet és együttműködést indítson a zöldúttal foglalkozó, vagy a téma iránt érdeklődő szervezetek között.
Az alapítvány további segítséget nyújtott 3 db kerékpár beszerzéséhez, mely lehetővé teszi, hogy a térségbe látogató turista kerékpárt kölcsönözzön a drégelypalánki Turisztikai Információs Pontban.
Szintén az ÖKOTÁRS támogatásával készült ez az internetes portál a Sugárkankalin Egyesületről.
A kistérség kilenc településéről egységes arculatú plakátok készültek az önkormányzatok hozzájárulásával az elmúlt év végén.

2007. januárjától Érsekvadkert is csatlakozott a kilenc alapító településhez.